Většina lidí slyšela o generátorech, systémech UPS a střídačích a všechny tyto zařízení jsou schopna poskytnout záložní zdroj elektřiny v případě výpadku proudu. Pokud mohou dosáhnout stejného cíle, proč tedy existují společně? Ve skutečnosti existují mezi těmito třemi zařízeními velké rozdíly a jsou vhodná pro různé situace.

 

Jak si udržet napájení i při výpadku?

Při návrhu řešení pro záložní napájení je nutné zvážit několik klíčových požadavků, které zároveň jednoduše představí rozdíly mezi generátory, systémy UPS a střídači. Pro zjednodušení budou v tomto článku střídače a systémy pro nouzové napájení (známé jako Emergency Power Systems, EPS) považovány za stejnou kategorii.

 

Doba trvání provozu

Při výpadku proudu slouží UPS především k tomu, abyste měli dostatek času na řádné vypnutí kritických zařízení a uložení dat, takže doba provozu obvykle trvá několik minut. Dobu chodu však lze ještě prodloužit, pokud UPS připojíte k rozšířeným bateriovým modulům (EBM). Střídač napájení je určen k zajištění záložního napájení z připojené externí baterie pro různé spotřebiče. Čím vyšší je kapacita baterie, tím delší je doba provozu. EPS lze připojit i k více externím bateriím, a zajistit tak záložní napájení z baterií, což umožňuje flexibilní kapacitu doby provozu. Generátor pak poskytuje dlouhodobé záložní napájení, které může trvat i několik dní.
Foto: Systémy UPS, zdroj: CyberPower

Čas přepnutí

Když UPS zjistí výpadek napájení, může automaticky přepnout na napájení z baterie a typická doba přepnutí je jen několik milisekund, což vám zajistí nepřerušené napájení. UPS s dvojitou online konverzí navíc může dokonce dosáhnout nulové doby přepnutí; proto zaručuje bezproblémový provoz. Typická doba spuštění střídače a EPS se rovněž pohybuje v milisekundách, takže připojená zařízení budou pracovat bez přerušení. Naopak generátoru obvykle trvá několik sekund nebo minut, než se spustí, což tedy znamená výraznou prodlevu v napájení, než generátor poskytne dostatečné napájení.

Foto: Nouzové napájecí systémy EPS, zdroj: CyberPower

 

Kvalita elektrického napájení

UPS, střídač a EPS zajišťují stabilní napájení a chrání připojená zařízení před přepětím i napěťovými špičkami. Na druhou stranu výstupní výkon z generátoru může obvykle přicházet s nestejnými výkyvy napětí a frekvence, a bez filtrace ho lze využít pouze k napájení méně citlivých zařízení (osvětlení, topení, elektrické motory apod). Nekvalitní napájení lze pozorovat například při poblikávání žárovek.

Foto: Střídače napětí, zdroj: CyberPower

 

Ochrana životního prostředí

Systémy UPS, střídače i EPS jsou relativně bezhlučné, neznečišťují ovzduší a udržují příjemnou úroveň prostředí. Naproti tomu generátor může při svém provozu produkovat emise v závislosti na typu paliva, které generátor používá. Obvykle pak platí, že je nutné jej instalovat mimo budovu nebo zajistit odvod spalin.

Foto: Elektrocentrála, zdroj: www.medved-elektrocentraly.cz


Zdroje energie

Záložní napájení poskytované systémem UPS, střídačem i EPS se čerpá z baterií, zatímco generátor je závislý na zdroji paliva. Mezi běžné druhy paliva patří nafta, benzín a zemní plyn. V době bez výpadku je potřeba kontrolovat stav a kapacity baterií, zda nedochází k jejich samovolnému vybíjení a případně zajišťovat jejich pravidelnou obměnu. V případě generátorů je to zase kontrola dostatku paliva, kontrola jeho kvality a pravidelné spouštění motorů pro potvrzení funkčnosti. 

 

Kombinace pro zajištění dlouhodobého záložního napájení

1. Generátor + UPS

Generátor může spolupracovat se systémem UPS, aby se vzájemně doplňovaly a prodloužily kontinuitu napájení. Když dojde k výpadku napájení, obvykle trvá nějakou dobu, než generátor začne fungovat. Během této doby jej UPS zastupuje a poskytuje napájení z baterie, aby udržel připojená zařízení v provozu, dokud nenaskočí generátor. Kromě toho hraje UPS klíčovou roli při úpravě napájení, takže je nepostradatelný při použití generátoru k zajištění záložního napájení. Některé systémy UPS totiž dokáží regulovat kolísání napětí a frekvence produkované generátorem a zajistí stabilní a stálé napájení citlivých zařízení. Různé typy UPS mají různé principy fungování, ačkoli mohou být s generátory kompatibilní, doporučuje se pro záložní generátor zvolit UPS s dvojitou online konverzí, takže UPS může filtrovat nestabilní napájení bez přepínání do režimu baterie, dodávat čisté napájení a zároveň zachovat životnost baterie.

 

2. Generátor + Střídač

I když EPS může být ideální náhradou za generátor vzhledem k poskytovaným výhodám (dlouhotrvající napájení, bezhlučnost a neznečišťování životního prostředí), může kombinace se záložním generátorem přinést prodloužení dodávky energie a zlepšení kvality napájení. Generátor pak funguje jako vstupní zdroj energie a vestavěná automatická regulace napětí (AVR) v EPS pomáhá regulovat kolísání napětí z generátoru, což umožňuje nepřetržité čisté napájení připojené elektroniky.
To samé pak platí i pro střídače napětí.

 

Výběr správného záložního zdroje energie závisí na konkrétních potřebách a specifických situacích. Zvolení správného zařízení vám zajistí plynulý provoz vašich kritických zařízení a ochranu proti neočekávaným výpadkům napětí. Běžným scénářem pro využití jednotlivých zařízení může být: použití UPS pro ochranu citlivých elektronických zařízení v domácnosti nebo kanceláři, zatímco generátor může být užitečný jako záložní zdroj energie pro celý dům nebo firmu při nečekaném delším výpadku. Střídač elektřiny, známý také jako invertor, může být zase ideální volbou pro napájení spotřebičů bez nutnosti připojení k elektrické síti nebo při dlouhotrvajícím výpadku. Každý záložní zdroj má své výhody a firma CyberPower nabízí různé produkty kompatibilní s generátory, které vám pomohou vytvořit spolehlivý systém záložního napájení.

 

Zpracováno z podkladů CyberPower.