Záložní napájení CyberPower ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Záložní systémy UPS jsou nezbytnou součástí zdravotnické IT infrastruktury, protože jsou na jejím fungování závislá většina specializovaných pracovišť.  Pro oblast kardiologie to pak platí dvojnásobně. Zde se využívají špičkové diagnostické technologie, jako jsou magnetická rezonance, elektrokardiografy, ultrazvukové přístroje a další vysoce sofistikované vybavení, a generuje se zde obrovské množství dat ukládané v rámci této IT infrastruktury. Tato data jsou následně k dispozici lékařům pro diagnostiku. Výpadek elektrického napětí nebo jeho rozkolísání může způsobit jejich nedostupnost, ztrátu nebo poškození, což má pak závažné důsledky pro pacienty i lékařský personál. Použití spolehlivých a stabilních systémů UPS zajistí bezpečné uložení dat a z celkového pohledu pak i kontinuální a bezpečné fungování IT infrastruktury nemocnice.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. VFN je významným poskytovatelem zdravotních služeb, a to nejen v České republice.

Na pracovištích společných s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy vytváří širokou základnu nejen pro diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči, ale také pro výuku, vědu a výzkum. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR, od svého založení v roce 1790 až do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm a spolupracuje s mnoha dalšími vzdělávacími institucemi z celé ČR.

V rámci VFN se kardiologii věnuje Interní klinika kardiologie a angiologie poskytující komplexní péči o pacienty se všemi typy srdečních a cévních onemocnění, Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie zajišťující operace a Kardionefrologické centrum pro komplexní sledování chorob srdce a onemocnění ledvin, které je jediné v ČR. Společně pak s Klinikou anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny je páteřní součástí Kardiocentra VFN v Praze.

Pro vybudování komplexního řešení záložního napájení kritické IT infrastruktury potřebuje VFN spolehlivé a stabilní systémy UPS s možností centrální správy, které by chránily servery tohoto Kardiocentra a dalších specializovaných pracovišť.

 

Řešení CyberPower

Společnost CyberPower poskytla řadu UPS HSTP3T (3fázové) a kartu pro vzdálenou správu, aby vylepšila ochranu napájení serverů a síťových systémů VFN.

Konkrétně se jednalo o model CyberPower HSTP3T20KEBCWOB, který zajišťuje dlouhodobé zálohování napájení pro datová úložiště, infrastrukturu a nouzové systémy. Díky možnosti paralelní redundance jsou UPS řady HSTP3T (3fázové) ideální pro kritické aplikace v serverovnách, datových centrech, průmyslových komplexech a elektrárnách, které vyžadují vysokou kapacitu, delší dobu provozu, a především vysokou spolehlivost.

Díky integrované technologii IGBT a inteligentnímu řízení založenému na technologii DSP vytváří UPS menší celkové harmonické zkreslení pro připojená zařízení (THDi) a dosahuje vyšší energetické účinnosti, až 98 % v ekonomickém režimu, což z ní činí nejúčinnější UPS ve své kategorii. Vyšší provozní účinnost se dosahuje sníženým rozptylem tepla BTU a nižší spotřebou energie v klidovém stavu, což má za následek snížení provozních nákladů a nižší uhlíkovou stopu.

Aby se zlepšila provozní účinnost, systém UPS pracuje za normálních podmínek v bypassovém režimu, během něhož je střídač udržován v pohotovostním režimu. V případě výpadku napájení se pak UPS přepne do bateriového režimu a střídač nepřetržitě dodává kritické zatížení připojenému zařízení bez přerušení.

Pro správu UPS CyberPower je řešení doplněno volitelnou kartou CyberPower RMCARD205. Díky ní mohou správci IT ve VFN vzdáleně monitorovat a řídit UPS prostřednictvím standardního webového prohlížeče, skrze systém správy sítě (NMS) nebo přes rozhraní příkazového řádku (SSH a Telnet) v jejich síti. Správa může zahrnovat plánované vypnutí, spuštění nebo restartování a záznam událostí pak sleduje celkovou provozní historii UPS. Když dojde k potížím s napájením, administrátoři jsou okamžitě informováni prostřednictvím e-mailu, SNMP a SMS zprávy.

 

Závěr

Společnost CyberPower úspěšně vylepšila systémy ochrany napájení serverovny VFN a zajistila nepřetržité zpracování dat pomocí profesionálních řešení napájení. Kardiocentrum VFN a jeho pacienti tak mají zajištěn spolehlivý provoz veškerých technologií pro léčbu srdečních a cévních onemocnění.