Jak si lidé z minulosti představovali budoucnost? Jaké vize měli pro další století? A jak se jejich předpovědi shodují s realitou? V tomto článku se podíváme na některé zajímavé ilustrace, které ukazují, jak si lidé před 100 lety a více fantazírovali o životě ve 21. století.

Létající auta, cestování na Měsíc a videohovory

Jednou z nejčastějších vizí budoucnosti bylo létání. Lidé si představovali, že v budoucnu budeme jezdit na obrovských ptácích, létajících rybách nebo mořských konících. Také si mysleli, že budeme mít létající auta, která nám usnadní dopravu po vzduchu. Některé pohlednice z počátku 20. století ukazují, jak by létající auta pomáhala při roznášení pošty nebo v klasické silniční dopravě.

Další oblíbenou vizí bylo cestování na Měsíc. Už v roce 1661 předpověděl spisovatel Joseph Glanvill, že cesta na Měsíc bude stejně snadná jako plavba do Ameriky. Zatím se to sice nepovedlo, ale lidé tomu nepřestávali věřit. Důkazem jsou třeba sto let staré pohlednice s létajícími taxíky, které odvážejí lidi na Měsíc.

Je zajímavé, že lidé předpovídali vznik videotelefonů (tehdy tomu tak říkali) ještě před vynalezením letadel. I tento výjev z budoucnosti bylo možné najít na pohlednicích. Na jedné z nich byl muž, jenž si povídá s ženou, jejíž obraz je promítán na plátno. Nikola Tesla se o videokonferencích zmínil v roce 1926, o rok později k nim skutečně došlo, i když jen jednosměrně. Přenosové soustavy bohužel neumožňovaly rozšíření této novinky a nebyla ani taková poptávka, aby do nich tehdejší monopol AT&T investoval. Nikoho by nenapadlo, že se později stanou dostupné pro každého a budou součástí všedního života.

Roboti a mechanizace

Většina lidí si roboty představuje jako domácí pomocníky. Někdo si přeje, aby zastali úlohu kadeřníka, jiný by uvítal, aby obstarali veškeré domácí práce. I před sto lety tak panovalo přesvědčení, že je jen otázkou času, kdy nás ve spoustě oblastí nahradí roboti. A skutečně se tak stalo, přestože je to zatím spíše otázka průmyslu, když nepočítáme kuchyňského robota a robotický vysavač. Samozřejmě se ale objevily obavy, že kvůli přílišné robotizaci výroby začnou lidé přicházet o svá pracovní místa. Jak to celé dopadne, ukáže až čas.

Mechanizace se týkala i zemědělství. Lidé si představovali, že budou mít obrovské stroje, které budou orat, sít, sklízet a zpracovávat plodiny. Také si mysleli, že budou mít elektrické zahradníky, kteří budou pěstovat květiny a stromy. Některé z těchto vizí se naplnily, jiné ne. Zemědělství je stále důležitým odvětvím, které se snaží využívat moderní technologie, ale také dbát na udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Stěhování celých měst

Zatím stále platí pravidlo, že když se chceme někam přestěhovat, musíme to být my, kdo, expresivně vyjádřeno, zvedne zadek ze židle. Před sto lety si ale lidé mysleli, že v budoucnu budeme moci stěhovat celá města nebo obce. Například na jedné ilustraci je vidět, jak je celá vesnice připevněna k obrovskému balónu a vznáší se nad krajinou. Jiná ilustrace ukazuje, jak je celý mrakodrap přenášen na jiné místo pomocí několika helikoptér. Tyto vize jsou sice velmi originální, ale také velmi nereálné. Stavba i přesun celých měst by byl nejen velmi nákladný, ale také velmi škodlivý pro životní prostředí.

Závěr

Lidé z minulosti měli různé vize budoucnosti. Některé z nich byly velmi blízké realitě, jiné byly spíše fantaziemi. Je zajímavé sledovat, jak se tyto vize měnily podle doby a technologického pokroku. Dnes máme možnost vidět, co se z nich naplnilo a co ne. A také si můžeme položit otázku: Jak si my představujeme budoucnost? A jak se naše předpovědi shodují s realitou?