Drtivá většina lidí používá Windows, ale ne úplně všichni známe různé klávesové kombinace. V přehledu níže pro vás máme skryté triky, které vám usnadní práci.

Kombinace kláves systému Windows:

 • F1: Nápověda

 • CTRL + ESC: Otevření nabídky Start

 • ALT + TAB: Přepnutí mezi otevřenými programy

 • ALT + F4: Ukončení programu

 • SHIFT + DELETE: Trvalé odstranění položky

 • Logo Windows + L: Uzamknutí počítače (bez použití kombinace kláves CTRL + ALT + DELETE)

Kombinace kláves programů systému Windows:

 • CTRL + C: Kopírování

 • CTRL + X: Vyjmutí

 • CTRL + V: Vložení

 • CTRL + Z: Vrácení zpět

 • CTRL + B: Tučné písmo

 • CTRL + U: Podtržení

 • CTRL + I: Kurzíva

Kombinace kliknutí myši a modifikátoru klávesnice pro objekty prostředí:

 • SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem: Zobrazení místní nabídky obsahující alternativní příkazy

 • SHIFT + dvojí kliknutí: Spuštění alternativního výchozího příkazu (druhá položka nabídky)

 • ALT + dvojí kliknutí: Zobrazení vlastností

 • SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění položky bez umístění do koše

Obecné příkazy pouze pro klávesnici:

 • F1: Spuštění nápovědy systému Windows

 • F10: Aktivace možností panelu nabídek

 • SHIFT + F10 Otevření místní nabídky pro vybranou položku (totéž jako kliknutí na objekt pravým tlačítkem myši)

 • CTRL + ESC: Otevření nabídky Start (výběr položek pomocí kláves se šipkami)

 • CTRL + ESC nebo ESC: Výběr tlačítka Start (výběr hlavního panelu stisknutím klávesy TAB, zobrazení kontextové nabídky stisknutím kombinace kláves SHIFT + F10)

 • CTRL + SHIFT + ESC: Spuštění Správce úloh systému Windows

 • ALT + ŠIPKA DOLŮ: Otevření rozevíracího seznamu

 • ALT + TAB: Přepnutí do jiného spuštěného programu (zobrazení okna pro přepnutí podržením klávesy ALT a následným stisknutím klávesy TAB)

 • SHIFT: Nepoužití funkce Automatické spuštění (stisknutí a podržení klávesy SHIFT při vložení disku CD-ROM)

 • ALT + mezerník: Zobrazení nabídky Systém hlavního okna (pomocí nabídky Systém lze obnovit, přesunout, minimalizovat, maximalizovat nebo zavřít okno či změnit jeho velikost)

 • ALT + pomlčka: Zobrazení nabídky Systém podřízeného okna rozhraní MDI (Multiple Document Interface) (pomocí nabídky Systém lze obnovit, přesunout, minimalizovat, maximalizovat nebo zavřít okno či změnit jeho velikost)

 • CTRL + TAB: Přepnutí do dalšího podřízeného okna programu s rozhraním MDI (Multiple Document Interface)

 • ALT + podtržené písmeno v nabídce: Otevření nabídky

 • ALT + F4: Zavření aktuálního okna

 • CTRL + F4: Zavření aktuálního okna rozhraní MDI (více Document Interface)

 • ALT + F6: Přepnutí mezi více okny ve stejném programu (je-li například zobrazeno dialogové okno Najít v programu Poznámkový blok, kombinace kláves ALT+F6 přepíná mezi dialogovým oknem Najít a hlavním oknem programu Poznámkový blok)

Objekty prostředí a zástupci obecných složek či Průzkumníka Windows:

Pro vybraný objekt:

 • F2: Přejmenování objektu

 • F3: Vyhledání všech souborů

 • CTRL + X: Vyjmutí

 • CTRL + C: Kopírování

 • CTRL + V: Vložení

 • SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění výběru, bez přesouvání položky do koše

 • ALT + ENTER: Otevření okna vlastností pro vybraný objekt

Kopírování souboru

Stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte soubor do jiné složky.

Vytvoření zástupce

Stiskněte a podržte klávesu CTRL + SHIFT a přetáhněte soubor na plochu nebo do nějaké složky.

Ovládání obecných složek či zástupců:

 • F4: Výběr pole Přejít do jiné složky a přesun po položkách v poli směrem dolů (je-li panel nástrojů aktivní v Průzkumníku Windows)

 • F5: Aktualizace aktuálního okna

 • F6: Přesun mezi podokny v Průzkumníku Windows

 • CTRL + G: Otevření nástroje Přejít do složky (jen v Průzkumníku ve Windows 95)

 • CTRL + Z: Vrácení posledního příkazu zpět

 • CTRL + A: Výběr všech položek v aktuálním okně

 • BACKSPACE: Přepnutí do nadřazené složky

 • SHIFT + kliknutí + tlačítko Zavřít: Ve složce: zavření aktuální složky a všech nadřazených složek

Ovládání stromu Průzkumníka Windows:

 • * na numerické klávesnici: Rozbalení všech položek pod aktuálním výběrem

 • + na numerické klávesnici: Rozbalení aktuálního výběru

 • - na numerické klávesnici: Sbalení aktuálního výběru

 • ŠIPKA VPRAVO: Rozbalení aktuálního výběru, pokud není rozbalený, jinak přechod na první podřízenou položku

 • ŠIPKA VLEVO: Sbalení aktuálního výběru pokud je rozbalený, jinak přechod k nadřazené položce

Ovládání vlastností:

 • CTRL + TAB/CTRL + SHIFT + TAB: Procházení karet vlastností

Klávesové zkratky funkcí usnadnění:

 • Pět stisknutí klávesy SHIFT: Přepínání funkce Jedním prstem

 • Stisknutí a podržení pravé klávesy SHIFT po dobu osmi sekund: Přepínání funkce Filtrování kláves

 • Stisknutí a podržení klávesy NUM LOCK po dobu pěti sekund: Přepínání funkce Ozvučení kláves

 • LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + NUM LOCK: Přepínání funkce Myš klávesnicí

 • LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + PRINT SCREEN: Přepínání vysokého kontrastu

Klávesy klávesnice Microsoft Natural Keyboard

 • Logo Windows: Nabídka Start

 • Logo Windows + R: Dialogové okno Spustit

 • Logo Windows + M: Minimalizace všech oken

 • SHIFT + logo Windows + M: Vrácení zpět minimalizace všech oken

 • Logo Windows + F1: Nápověda

 • Logo Windows + E: Průzkumník Windows

 • Logo Windows + F: Funkce Najít soubory nebo složky

 • Logo Windows + D: Minimalizace všech otevřených oken a zobrazení plochy

 • CTRL + logo Windows + F: Vyhledání počítače

 • CTRL + logo Windows + TAB: Přesunutí fokusu z nabídky Start na panel Rychlé spuštění na hlavním panelu systému (pro přesun fokusu na položky na panelu Rychlé spuštění a na hlavním panelu systému použijte klávesy ŠIPKA VPRAVO a ŠIPKA VLEVO)

 • Logo Windows + TAB: Cyklické procházení tlačítek na hlavním panelu

 • Logo Windows + BREAK: Dialogové okno Vlastnosti systému

 • Klávesa Aplikace: Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Klávesnice Microsoft Natural Keyboard s nainstalovaným softwarem IntelliType:

 • Logo Windows + L: Odhlášení od systému Windows

 • Logo Windows + P: Spuštění správce tisku

 • Logo Windows + C: Otevření ovládacích panelů

 • Logo Windows + V: Spuštění schránky

 • Logo Windows + K: Otevření dialogového okna Vlastnosti klávesnice

 • Logo Windows + I: Otevření dialogového okna Vlastnosti myši

 • Logo Windows + A: Spuštění možností usnadnění (jsou-li nainstalovány)

 • Logo Windows + mezeník: Zobrazení seznamu klávesových zkratek Microsoft IntelliType

 • Logo Windows + S: Přepínání klávesy CAPS LOCK

Klávesové zkratky pro dialogová okna:

 • TAB: Přesunutí na další ovládací prvek v dialogovém okně

 • SHIFT + TAB: Přesunutí na předchozí ovládací prvek v dialogovém okně

 • MEZERNÍK: Je-li aktuální ovládací prvek tlačítko, kliknutí na toto tlačítko; je-li aktuální ovládací prvek zaškrtávací políčko, přepnutí tohoto zaškrtávacího políčka; je-li aktuální ovládací prvek možnost, výběr této možnosti

 • ENTER: Ekvivalent kliknutí na vybrané tlačítko (tlačítko s obrysem)

 • ESC: Ekvivalent kliknutí na tlačítko Storno

 • ALT + podtržené písmeno v položce dialogového okna: Přesunutí na odpovídající položku