Pozor, podceňujeme nejrozsáhlejší civilizační neinfekční pandemii 20. a 21. století. Víme, jak se bránit!

Pylová alergie je touto dobou stále aktuální, nejvíc nás trápí pyly břízy a břízovitých. V letních měsících nás ohrožují pyly travin a koncem léta začínají pyly plevelů. Je tu však ještě jeden „skrytý“ alergen, kterému prakticky nelze uniknout – roztoči! Odhaduje se, že v Evropě má okolo 40 % lidí alergii na roztoče, která se projevuje celoročně. Alergie je přitom nemoc, kterou trpí téměř 1 milion obyvatel naší země. Zároveň je jedním z rizikových faktorů vzniku astmatu. Účinným řešením problému je alergenová imunoterapie, kterou lze na rozdíl od jiných případů alergie zahájit kdykoliv během roku.

Z „běžné“ alergie může vzniknout závažné astma

Většina z nás příznaky podceňuje, což zpravidla vede v souvislosti s progresí onemocnění k vývoji zvýšené reaktivity i na další alergeny nebo také k vývoji astmatu. Probouzíte se ráno s pocitem, že jste si neodpočinuli a jste stejně unavení, jako když jste šli večer spát? Důvodem je možná fakt, že sdílíte postel zhruba se dvěma milióny dalších nevítaných spolunocležníku - s roztoči. Jejich přítomnost většina lidí neřeší, pokud jste ale na roztoče alergičtí, mohou vám způsobit velké problémy, které se projevují i během dne například únavou, malou produktivitou a celkovým snížením kvality života.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR  (ÚZIS) a jejich statistiky chronických onemocnění (z r. 2009) zabírá alergie druhé místo – hned za onemocněním pohybové soustavy a těsně před vysokým krevním tlakem. Nějakou alergií trpí téměř milion obyvatel naší země. Avšak roztoči jsou přesto největším původcem alergií u lidí po celém světě. Způsobují rýmu, kýchání a slzící oči, což může dále vést k problémům se spaním a dokonce k astmatu.

Dříve jen injekce, nebo kapky, dneska i tablety. Víte, jaký je rozdíl v léčbě příznaků a alergie? Velký!

Máte-li podezření na alergii na roztoče a dosud jste nebyli diagnostikováni, měli byste se svým praktickým lékařem konzultovat vhodnost alergologického vyšetření pro objasnění příčiny vašich obtíží”, říká MUDr. Iva Pončáková z Centra alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze. "Naštěstí alergie na roztoče se dá v dnešní době léčit mnoha různými způsoby, od volně prodejných léků a farmak zaměřených pouze na potlačení symptomů až po hlavní možnost kauzálního ovlivnění alergického onemocnění specifickou alergenovou imunoterapií," doplňuje MUDr. Iva Pončáková.

Oba hlavní přístupy k léčbě alergie na roztoče zahrnují řadu prostředků, které vám poskytnou úlevu od nepříjemných příznaků a zbaví vás pocitu, že jste nemocní. Jsou mezi nimi ale významné rozdíly.

Léčba příznaků funguje pouze po dobu, kdy užíváte léky, ale nemá dlouhodobý účinek. Zaměřuje se jenom na koncové projevy onemocnění – léčbu symptomů alergie. Základní onemocnění, alergii, ale neléčí, protože na rozdíl od alergenové imunoterapie nevytváří požadovanou toleranci na alergen. Léky omezující příznaky alergie dostanete běžně ve volném prodeji a to jak v lékárnách, tak třeba v supermarketech. Symptomatická léčba zahrnuje především antihistaminika, steroidy ve formě nosních sprejů nebo inhalátorů a látky snižující překrvení sliznice.

Léčba alergie pomocí alergenové imunoterapie je léčba vhodná pro pacienty, u nichž léčba příznaků neměla dostatečný účinek. Alergenová imunoterapie je sice dlouhodobá léčba, je rozvržená do tří až pěti let, přináší ale trvalé zlepšení stavu, které přetrvává i několik let po jejím ukončení. Jedná se o medikamentózní léčbu ve formě injekcí – aplikovaných buď v nemocnici, nebo v jiném zdravotnickém zařízení. Dnes už ale není výjimkou, že injekce nahrazují kapky pod jazyk nebo v současnosti také i pro užívání příjemnější tablety, které vás nijak neomezují a můžete je užívat doma. Roztočová tableta se užívá denně pod jazyk a je vhodná i pro děti a dospívající od 12 let s alergickou rýmou vyvolanou roztoči. Hlavní rozdíl mezi léčbou symptomů alergie a alergenovou imunoterapií je, že alergenová imunoterapie vytváří toleranci na alergen a léčí tak hlavní a původní příčinu nemoci, nikoli pouze její příznaky. Při alergenové imunoterapii se do organismu dodává přesně ten alergen, na který je pacient alergický. Imunitní systém pomalu mění typ reakce a konkrétní původce alergie mu přestává způsobovat potíže. Součástí léčby alergie jsou i režimová opatření, díky nimž by se pacienti měli snažit vyhýbat kontaktu s alergeny, které jim škodí.

„Alergenová imunoterapie je specifický léčebný postup oboru alergologie a klinické imunologie. Doporučuje se především v případech alergií na pyly stromů, trav a plevele, roztoče a hmyz (včela a vosa). Ve zvláštních případech lze tuto léčbu použít i k léčbě alergie na zvířecí alergeny. Jejím hlavním přínosem kromě zmírnění či vymizení alergických obtíží je také skutečnost, že brání progresi onemocnění, vzniku astmatu a rozvoji dalších alergií na jiné alergeny. Představuje jedinou preventivní léčbu u těžkých celkových reakcí (anafylaxi) při alergii na hmyzí jed,“ uvádí alergoložka MUDr. Iva Pončáková.

Podstatou alergie je zánětlivá reakce vznikající kvůli celkové poruše imunity a zvýšené přecitlivělosti na alergeny. Není-li včas diagnostikována a léčena, postupuje a rozvíjí se v organismu do stále těžších stadií. Konkrétní formu léčby byste měli zvolit na základě konzultace s lékařem.